Arbeidsongeschiktheid. Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer

Arbeidsongeschiktheid. Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer

Auteurs: S. Demeestere, K. De Schoenmaeker Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 05/04/2017

Arbeidsongeschiktheid. Rechtsgevolgen voor werkgever en werknemer
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

De al dan niet langdurige afwezigheid van werknemers ten gevolge van ziekte vormt voor ondernemingen een toenemend probleem.

Taken moeten worden herverdeeld of er moet voor vervanging worden gezocht om continuïteit van diensten te verzekeren. Onzekerheid over de eventuele terugkeer van de zieke werknemer is niet eenvoudig organisatorisch op te vangen. De functie is mogelijks al overbodig geworden of de vervanger blijkt ondertussen zijn kwaliteiten op overtuigende wijze te hebben aangetoond. De personeelsdienst wacht dan angstig de dag af waarop de zieke werknemer zich plots terug op het werk aanbiedt.

Werkgevers weten in die omstandigheden niet altijd wat gedaan, wat hun rechten zijn dan wel hun verplichtingen:

 • kunnen zij de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer controleren tijdens de ziekte of bij terugkeer naar het werk?
 • welke sanctiemogelijkheden staan open voor de werkgever wanneer een werknemer tekortkomt aan deze verplichtingen?
 • moeten zij ook gewaarborgd loon betalen als een werknemer afwezig is ten gevolge van een esthetische operatie?
 • wat als de werknemer na een lange periode van afwezigheid wegens arbeidsongeschiktheid terugkomt in de organisatie?
 • hoe zit de nieuwe re-integratieprocedure voor arbeidsongeschikte werknemers, van kracht sedert 1 januari 2017, in elkaar?
 • kan de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte werknemer worden beëindigd, en welke zijn de valkuilen waarop de werkgever moet letten?

Ook werknemers weten niet altijd wat hun rechtspositie is bij ziekte:

 • moeten ze onmiddellijk verwittigen bij ziekte,
 • moeten ze de oorzaak van ziekte meedelen,
 • kunnen ze aangepast werk vragen,
 • wanneer en hoelang hebben ze recht op gewaarborgd loon,
 • mogen ze tijdens ziekte werken of op reis gaan
 • wat zijn hun rechten bij ontslag?

Dit boek beoogt op deze en andere praktische vragen een antwoord te formuleren, door de relatie tussen de werkgever en zijn arbeidsongeschikte werknemer vanuit alle mogelijke hoeken te belichten en een overzicht te geven van hun wederzijdse rechten en verplichtingen.

 

De reeks Sociale Praktijkstudies behandelt zowel actuele als tijdloze onderwerpen uit het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. De reeks geeft op wetenschappelijk verantwoorde wijze, maar pragmatisch en praktijkgericht, een stand van zaken rond de besproken thema’s.  

Steeds mee blijven in uw vakgebied? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.  

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

05/04/2017

Moyen

Code de commande

BP/SPS-IE17001

Type de publication

E-book + papier

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

E-book + papier ou seulement e-book ?

Nous vous proposons classiquement l'e-book et le livre papier. Mais si vous souhaitez opérer un choix écologique et contribuer à la réduction des émissions de CO2, choisissez de recevoir uniquement une copie numérique au même prix. Pour ce faire, décochez la case e-book + papier en haut de cette page.

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Quand vais-je recevoir mon ouvrage ?

Votre e-book sera disponible sur votre compte Smarteca dans les 30 minutes suivant l'achat. Vous recevrez un e-mail séparé contenant un lien direct vers votre e-book pour un accès immédiat.
Vous recevrez une édition papier déjà publiée 3 à 5 jours ouvrables après le traitement de votre commande.
Les éditions restant à publier (précommandes) seront envoyées le jour de leur publication. Vous recevrez votre exemplaire papier 3 à 5 jours ouvrables plus tard. Les e-books seront disponibles sur votre compte Smarteca dans le courant de leur journée de publication.

Comment puis-je consulter les e-books ?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

Puis-je acheter un e-book en plusieurs exemplaires ?

Oui, il est possible d'acheter des exemplaires d'un e-book pour d'autres personnes. En tant qu'acheteur, vous recevrez un e-mail dès qu'un titre sera disponible. Le bouton ‘Gérer les utilisateurs’ du portail client de Wolters Kluwer vous permet de mettre le titre à la disposition de collègues et d'employés. Vous pouvez envoyer automatiquement un e-mail depuis le portail client pour les informer qu'ils peuvent consulter une nouvelle publication. Les bénéficiaires qui n'ont pas encore de compte Smarteca doivent d'abord s'inscrire. Les utilisateurs existants doivent simplement se connecter pour lire la nouvelle publication.
Si vous souhaitez commander plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle. Ils vous apportent volontiers leur aide. Appelez le 015 78 76 00 (joignable tous les jours de travail entre 8h30-12h30 et 13h30-16h30) ou envoyez un e-mail à [email protected].

Puis-je retourner un e-book ?

Voir les conditions générales

Comment puis-je résilier mon abonnement ? Track & trace? D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats