Codex Gezondheidsrecht Voor de <strong>nieuwe editie</strong> van de Codex Gezondheidsrecht <strong>2022</strong> selecteerden de auteurs opnieuw de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Juristen, ziekenhuizen, artsen, andere hulpverleners met interesse voor het gezondheidsrecht en studenten zullen in dit wetboek een <strong>handig werkinstrument</strong> vinden.

Codex Gezondheidsrecht

Voor de nieuwe editie van de Codex Gezondheidsrecht 2022 selecteerden de auteurs opnieuw de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Juristen, ziekenhuizen, artsen, andere hulpverleners met interesse voor het gezondheidsrecht en studenten zullen in dit wetboek een handig werkinstrument vinden. Montrer plus

Auteurs: Tom Balthazar, Tom Goffin, Steven Lierman, Kristof Van Assche Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 21/01/2022

Codex Gezondheidsrecht Voor de <strong>nieuwe editie</strong> van de Codex Gezondheidsrecht <strong>2022</strong> selecteerden de auteurs opnieuw de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Juristen, ziekenhuizen, artsen, andere hulpverleners met interesse voor het gezondheidsrecht en studenten zullen in dit wetboek een <strong>handig werkinstrument</strong> vinden.
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Dit boek bundelt de belangrijkste wetteksten m.b.t. het gezondheidsrecht. Deze verzameling is een selectie uit een zeer omvangrijk en disparaat pakket wetteksten die verband houden met medische hulpverlening en gezondheidszorg. Bij de selectie werd voornamelijk rekening gehouden met de wetteksten die rechtstreeks de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg raken. Financiering en organisatie van die zorg zijn nagenoeg niet opgenomen.

Het gezondheidsrecht onderging de voorbije twee jaar een heleboel wijzigingen. Nieuw zijn bijvoorbeeld de wet van 22 december 2020 betreffende de medische hulpmiddelen, het KB van 16 april 2019 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van klinisch psychologen, alsmede van stagemeesters en stagediensten, en het KB van 9 februari 2020 betreffende de registratie van wilsverklaringen over de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, met inbegrip van organen, na overlijden. Bovendien zullen vele bepalingen van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg vervroegd in werking treden. Dit is slechts een greep uit de nieuwe bepalingen die u in de editie van 2022 zal aantreffen.

Het wetboek is bijgewerkt tot en met het BS van 1 december 2021. Het bevat toekomstig recht tot en met 1 maart 2024 en verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten.

Dit wetboek behandelt:

I. Grondrechten en bevoegdheden in de gezondheidszorg
II. Uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
III. Medisch handelen door bijzondere wetgeving geregeld
IV. Rechten van de patiënt
V. Ziekenhuizen
VI. Burgerrechtelijke en strafrechtelijke bepalingen

Alfabetisch register
Chronologisch register

Auteurs / Editeurs

Téléchargements

Vous pouvez consulter et télécharger ici quelques extraits du produit :

Détails sur le produit

Date de publication

21/01/2022

Moyen

0 pages

ISBN

9789403023526

Code de commande

BP/WETGEZ-BI22001

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats