Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen <p><span style="font-family: Times-Roman; font-size: x-small;"><span style="font-family: Times-Roman; font-size: x-small;">
<p align="left">Gerealiseerd met de steun van de Su&iuml;cidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg</p>
</span></span></p>

Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen

Gerealiseerd met de steun van de Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Montrer plus

Auteurs: Redactie: K. Andriessen en A. Bonnewyn Montrer plus Montrer moins

Date de publication: 16/10/2013

Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen <p><span style="font-family: Times-Roman; font-size: x-small;"><span style="font-family: Times-Roman; font-size: x-small;">
<p align="left">Gerealiseerd met de steun van de Su&iuml;cidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg</p>
</span></span></p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Suïcide en suïcidepreventie bij ouderen biedt op een toegankelijke manier handvatten voor het begrijpen, het bespreekbaar maken van suïcidaliteit en het voorkomen van suïcidaal gedrag bij ouderen. Het cahier bundelt wetenschap en praktijk met een geheel van bijdragen geschreven door verschillende deskundigen en suïcidepreventiewerkers. Elk hoofdstuk werd geschreven vanuit de achtergrond en de eigen professionele context van de respectievelijke auteurs.

"Er is een snel groeiend besef dat suïcide bij ouderen een enorme uitdaging vormt. De suïcidecijfers bij ouderen zijn, wereldwijd maar ook in Vlaanderen, opvallend hoog en roepen allerhande vragen op. Weten we hoe ouderen zich voelen? Wanneer wordt de dood een betere optie dan het leven? Horen ouderen er nog bij? Kunnen we iets doen?

Dit boek zoekt naar antwoorden op deze en andere vragen. Suïcide bij ouderen wordt zowel op wetenschappelijk, klinisch als maatschappelijk vlak onder de loep genomen. Met een opvallende diepgang wordt het suïcidale proces bij ouderen geanalyseerd. Deze inzichten vormen dan een solide basis voor de brug die gemaakt wordt naar suïcidepreventie.

Dit boek is uniek in meerdere opzichten. Het legt de nadruk op het specifieke karakter van suïcide op latere leeftijd. Daarnaast wijst het gemak waarmee de auteurs balanceren tussen praktijk en wetenschap op een unieke bundeling van expertise.

Dit helder en toegankelijk geschreven cahier biedt hulpverleners en beleidsmakers van de ouderenzorg de kans om voeling te krijgen met de problematiek van suïcide en suïcidepreventie bij ouderen en om zich hier verder in te verdiepen."

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
diensthoofd ouderenpsychiatrie UPC KULeuven / UZ Leuven

Auteurs / Editeurs

Détails sur le produit

Date de publication

16/10/2013

Moyen

140 pages

ISBN

9789046550595

Code de commande

BP/COUD-BI13043

Type de publication

Livre

Détails sur le produit

Date de publication

Édition

Version

Périodicité

ISBN

 

Code de commande

Type de publication

Éditeur

Séries

FAQ

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

Achat unique ou abonnement ?

Vous pouvez acheter la plupart de nos livres séparément. Vous souhaitez être parfaitement informé·e ? Dans ce cas, abonnez-vous à un livre ou un e-book. De cette façon, vous serez toujours à jour, car vous recevrez automatiquement chaque nouvelle édition. Qui plus est, vous recevrez chaque édition d’une publication à un prix abonnement avantageux, c’est-à-dire 20 % moins cher que si vous achetiez la publication séparément.

Livre, e-book ou package combiné ?

En plus des éditions papier, vous trouverez également chez nous des e-books de la plupart de nos titres. Avec un package combiné, vous recevrez à la fois la version papier et l’e-book.

Quand recevrai-je mon livre ?

Vous recevez une édition papier déjà parue 3 à 5 jours ouvrables après traitement de votre commande.
Si vous achetez un e-book, la publication est disponible sur votre compte Smarteca 30 minutes après votre commande.
Nous vous envoyons ou mettons à votre disposition les numéros à paraître (précommandes) le jour de leur publication.

Comment puis-je consulter les e-books?

Pour nos e-books, nous avons spécialement développé l’application Smarteca. Smarteca est l’e-reader de Wolters Kluwer pour ordinateur de bureau, tablette et smartphone. Où que vous soyez, vous pouvez à tout moment consulter l’ensemble de vos publications.
En savoir plus sur Smarteca.

D’autres réponses à vos questions ?

Consultez nos FAQ

Impossible d'ajouter l'article au panier

PRIX:
Continuer mes achats