Tijdschrift voor gemeenterecht <p>Dit driemaandelijkse, peer-reviewed tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht.</p>

Tijdschrift voor gemeenterecht

Dit driemaandelijkse, peer-reviewed tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht.

Montrer plus

Auteurs: Hoofdredacteur: E. Van de Velde. Redactiesecretaris: L. Todts. Redactieleden: A. Coolsaet, J. Craeghs, M. De Groot, S. Denys, S. De Somer, J. Dujardin, J. Goris, K. Leus, J. Lust, I. Opdebeek, D. Van Heuven, F. Vandendriessche, S. Verstraelen, B. Warnez Montrer plus Montrer moins

Tijdschrift voor gemeenterecht <p>Dit driemaandelijkse, peer-reviewed tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht.</p>
NOUVEAU
Prévente
PROMOTION
Montrer plus Indisponible Réserver Temporairement indisponible Commande possible Réserver Réserver Commande possible Indisponible Dernières pièces Indisponible

TVA déchargée

TVAC

TVA déchargée

TVAC

Cadeau gratuit

TVA déchargée

Vous recevez par défaut l’e-book et la publication papier. Pas besoin de la version papier ? Cochez cette case.

Description

Het gemeentedecreet, het ambtenarenrecht en het bestuurlijk toezicht, gemeentebelastingen, overheidsopdrachten en PPS, de regels voor openbaarheid van bestuur in gemeenten en OCMW's, de regelgeving rond milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, het tuchtrecht voor burgemeesters en schepenen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de veelheid aan regelgeving waarmee uw openbaar bestuur dagelijks wordt geconfronteerd.

Het 'Tijdschrift voor gemeenterecht' neemt u het werk uit handen. Dit driemaandelijkse tijdschrift selecteert wat voor u, als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties in het gemeenterecht. Makkelijk leesbaar, met zo weinig mogelijk juridisch jargon. Elk jaar verschijnen er vier edities die actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht, nieuwe wetgeving en interessante arresten van de Raad van State bespreken.

Zo vormt dit tijdschrift de snelste weg naar wetgeving, doctrine en rechtspraak rond het gemeenterecht.

ISSN-nr: 0775-3217

Recent verschenen:

 • A. COOLSAET en A. STIJLEMAN, Het gebruik van anonieme verklaringen in tucht- en andere procedures ten aanzien van overheidspersoneel
 • I. DE WILDE, P. HUMBLET, R. JANVIER en S. PALINCKX, Onderhandelings- en overlegaangelegenheden volgens het vakbondsstatuut: analyse en knelpunten
 • A.M. DRAYE, Het Decreet Gemeentewegen. Een kritische blik op enige belangrijke vernieuwingen
 • E. LANCKSWEERDT, Democratische vernieuwing in gemeenten door lokale burgerfora
 • J. VAN STEENBERGEN,  De loyauteitseis van het overheidspersoneel versus het spreekrecht en het recht op toegang

  Op het einde van het jaar krijgt u ook een index met een overzicht van de opgenomen rechtsleer en rechtspraak.

  Met stevige verzamelband per jaargang, inbegrepen in de abonnementsprijs. U ontvangt hem bij het eerste nummer van elke jaargang.

  Peer review-procedure

  De door de auteur ingediende doctrine zal aan twee peer reviewers worden voorgelegd.

  De peer reviewers worden, voor de druk van de tekst, niet op de hoogte gebracht van de identiteit van de auteur (de peer reviewer ontvangt een geanonimiseerde tekst). De auteur kent de identiteit van de peer reviewers niet. Deze werkwijze heet: (dubbele) double blind peer review.

  De peer reviewer stelt de strekking van de bijdrage vast, en geeft aan:
  1. of voldaan is aan de wetenschappelijke criteria;
  2. of voldaan is aan de andere voorwaarden voor publicatie;
  3. of aanpassingen nodig zijn om te voldoen aan de voorwaarden voor publicatie.

  De peer review bevat de vermelding “mag opgenomen worden in TGEM” of duidt de aanpassingen en correcties aan die moeten worden uitgevoerd (inkorting, actualisering, vormelijke en inhoudelijke verbeteringen).

  De hoofdredacteur geeft deze beoordeling aan de auteur. Indien aanpassingen nodig zijn, bezorgt de auteur aan de redactie een aangepaste versie binnen de termijn afgesproken met de hoofdredacteur of, indien er geen termijn afgesproken is, binnen een redelijke termijn.

  Auteurs / Editeurs

  Détails sur le produit

  Moyen

  70 pages

  Code de commande

  BP/TGEMF-ME

  Type de publication

  E-Magazine

  Détails sur le produit

  Impossible d'ajouter l'article au panier

  PRIX:
  Continuer mes achats