Gezondheidszorgberoepen Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen.

Gezondheidszorgberoepen

Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen. Toon meer

Auteurs: Herman Nys Toon meer Toon minder

Gezondheidszorgberoepen Het boek bespreekt de rechtsregels die de toegang tot en de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg bepalen.
NIEUW
Reserveren
PROMOTIE
Toon meer Niet beschikbaar Reserveren Tijdelijk niet leverbaar Bestelbaar Reserveren Reserveren Bestelbaar Niet beschikbaar Laatste stuks Niet beschikbaar

Afgeloste btw

incl. BTW

Afgeloste btw

incl. BTW

Gratis geschenk

Afgeloste btw

Standaard ontvangt u het e-book + papieren exemplaar. Liever geen papier? Vink dit vakje aan.

Beschrijving

Over de wettelijke regeling van de gezondheidszorgberoepen is al veel geschreven. Maar nooit eerder is er een systematische studie aan gewijd die deze beroepen ook in een historisch perspectief plaatst en ze in hun onderlinge samenhang bespreekt. De ambitie om een dergelijk onderzoek te verrichten heeft geleid tot dit boek. Omdat het boek de bestaande regels aan een zeer gedetailleerde dissectie onderwerpt, biedt het meteen ook perspectief op een regeling die beantwoordt aan de noden van een geïntegreerde gezondheidszorg zonder nodeloze juridische belemmeringen voor zorgverleners en zorgvragers.

Het boek bestaat uit zes delen:

  • Deel I bespreekt de bevoegdheid voor het regelen van de toegang tot en de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Die bevoegdheid is verdeeld over drie niveaus: het Europese, het federale en het gemeenschapsniveau. Dit verklaart meteen ook de complexiteit voor het regelen van deze beroepen, hetgeen door de covid-pandemie schrijnender dan iemand voor mogelijk hield, tot uiting is gekomen.
  • Deel II behandelt de wettelijk geregelde gezondheidszorgberoepen, en meer in het bijzonder hun beroepswerkzaamheden. Dat gebeurt in acht hoofdstukken, wat op zich al een indicatie is voor de disparaatheid van deze regelingen, zowel in de zin van versnipperdheid als ongelijkheid.
  • Deel III gaat in op de wettelijke voorwaarden voor de toegang tot de gezondheidzorgberoepen, mede in het licht van de Europese Richtlijn die tot een evenredige beoordeling van dergelijke voorwaarden dwingt. Zoals in de andere delen staat ook hierin de Gecoördineerde wet op de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen (WUG – ook nog vaak het K.B. nr.78 genoemd) centraal. Maar omdat één van de toegangsvoorwaarden, namelijk het visum, vanaf 1 juli 2021 grondig zal worden gewijzigd door de zogenaamde Zorgkwaliteitswet, worden zowel de bestaande als de komende regels. Dit laat meteen toe de sterktes en zwaktes van beide regelingen met elkaar te vergelijken.
  • Deel IV vormt als het ware het spiegelbeeld van deel III, want het behandelt de onbevoegde en de onwettige uitoefening van een gezondheidszorgberoep. Dit is een deel dat bol staat van dwalingen, misverstanden en niet bedoelde, ondoordachte maar ook nooit uitgevoerde wijzigingen. Die factoren zorgen ervoor dat de regelgeving niet steeds de nodige rechtszekerheid kan bieden die voor het verstrekken van kwaliteitsvolle gezondheidszorg een belangrijke voorwaarde is. Deel IV staat als dusdanig symbool voor de systematische verwaarlozing die de WUG vanwege de wetgevende en de uitvoerende macht gedurende de afgelopen decennia ten deel is gevallen.
  • Deel V belicht een van de minder in het oog springende thema’s, met name de regeling van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden. Er is bijzondere aandacht voor de tot op heden onderbelichte wettelijke regels die de verplichting opleggen een beroep te doen op beoefenaars die drager zijn van een bijzondere beroepstitels. Hier valt vooral op dat de wetgever er niet in is geslaagd om de regels ter zake aan te passen aan de voortgang van de medische wetenschap en het oneigenlijk gebruik van deze beroepstitels met het oog op het beperken van het aantal artsen en tandartsen, zowel Belgische als buitenlandse.
  • Het zesde en laatste deel is ook het omvangrijkste, omdat het de regels en de voorwaarden voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen uitvoerig onderzoekt in hun onderlinge samenhang, zowel deze die zijn opgenomen in de wet betreffende de uitoefening van die beroepen als in de wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

Omdat dit boek geen replica is ‘Geneeskunde. Recht en medisch handelen’ in de reeks ‘Algemene Praktische Rechtsverzameling’, komen belangrijke medisch-rechtelijke thema’s zoals euthanasie of zwangerschapsafbreking hier niet ter sprake. Wel wordt in dit deel de reeds vermelde Zorgkwaliteitswet voor het eerst op een systematische en kritische wijze besproken. Hieruit blijkt dat deze wet zeker niet model kan staan voor een grondige hervorming van de WUG.

Het regeerakkoord van de vorige federale regering kondigde een dergelijke grondige hervorming aan. Die is er niet gekomen. Het nieuwe regeerakkoord herhaalt dit voornemen. Het gebeurt maar zelden dat de auteur van een boek de stille hoop koestert dat zijn boek binnen enkele jaren reeds verouderd zou zijn … Maar mocht de hervorming ook deze keer niet meer betekenen dan een passage in een regeerakkoord, zal dit boek een betrouwbare gids blijven in de doolhof van de WUG.

Het boek Gezondheidszorgberoepen maakt deel uit van de reeks Beginselen van het Belgisch Privaatrecht

Steeds mee blijven in uw vakgebied? Met een reeksabonnement ontvangt u automatisch elke nieuwe uitgave in deze reeks, en dat aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.

Auteurs / Redacteurs

Downloads

Hier kunt u enkele uittreksels van het product raadplegen en downloaden:

Productinformatie

Verschijningsdatum

02/12/2020

Medium

0 pagina\'s

Bestelcode

BP/BBP-IE20038

Publicatievorm

E-book + papier

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Version

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Veelgestelde vragen

FAQ | Wolters Kluwer Webshop

E-book + papier of alleen e-book?

Standaard bieden wij u het e-book én het papieren boek aan. Wilt u een ecologische keuze maken en helpen om de CO2-uitstoot te beperken? Kies er dan voor om alleen een digitaal exemplaar te ontvangen aan dezelfde prijs. Daartoe vinkt u het vakje e-book + papier bovenaan deze pagina uit.

Eenmalige aankoop of abonnement?

De meeste van onze titels kunt u los aankopen. Wilt u helemaal mee blijven? Dan neemt u een abonnement op een publicatie. Op die manier blijft u altijd up-to-date, want u ontvangt automatisch elke nieuwe editie. Bovendien krijgt u elke editie van een publicatie aan een voordelige abonnementsprijs, die 20% goedkoper is dan een losse uitgave.

Wanneer ontvang ik mijn boek?

Uw e-book is binnen de 30 minuten na aankoop beschikbaar in uw Smarteca-account. U ontvangt een aparte e-mail met een rechtstreekse link naar uw e-book voor onmiddellijke toegang.
Een papieren uitgave die al verschenen is, ontvangt u 3 tot 5 werkdagen na de verwerking van uw bestelling.
Uitgaven die nog moeten verschijnen (pre-orders) versturen we op de dag van publicatie. Uw papieren exemplaar ontvangt u 3 tot 5 werkdagen later. E-books zijn op de publicatiedatum in de loop van de dag beschikbaar in uw Smarteca-account.

Hoe raadpleeg ik e-books?

Speciaal voor onze e-books hebben we de applicatie Smarteca ontwikkeld. Smarteca is de e-reader van Wolters Kluwer voor desktop, tablet en smartphone. Waar u ook bent, u kunt steeds al uw publicaties raadplegen. Meer over Smarteca.

Kan ik meerdere exemplaren van e-books aankopen?

Ja, het is mogelijk om exemplaren van een e-book voor anderen aan te kopen. Als koper krijgt u een mail zodra een titel beschikbaar is. Via de button ‘Beheer gebruikers’ in het klantenportaal van Wolters Kluwer kunt u de titel beschikbaar maken voor collega’s en medewerkers. U kunt vanuit het klantenportaal automatisch een mail versturen om hen te melden dat ze een nieuwe publicatie kunnen raadplegen. Ontvangers die nog geen Smarteca-account hebben, moeten zich eerst registreren. Bestaande gebruikers moeten gewoon inloggen om de nieuwe publicatie te lezen.
Indien u meerdere exemplaren wenst te bestellen, twijfel niet om contact op te nemen met onze klantenservice. Zij helpen u graag verder. U kan onze klantenservice telefonisch bereiken via 015 78 76 00 of via [email protected].

Kan ik een e-book retourneren?

Zie algemene voorwaarden

Hoe kan ik mijn abonnement opzeggen? Track & trace? Meer antwoorden op uw vragen?

Raadpleeg onze FAQ

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen