Mercatus - Overheidsopdrachten - Marchés publics <p>Mercatus is de meest volledige website voor overheidsopdrachten.</p>

Mercatus - Overheidsopdrachten - Marchés publics

Mercatus is de meest volledige website voor overheidsopdrachten.

Mercatus - Overheidsopdrachten - Marchés publics <p>Mercatus is de meest volledige website voor overheidsopdrachten.</p>

Beschrijving

Hoe maak ik een bestek? Wanneer en hoe moet ik mijn overheidsopdracht publiceren? Wanneer spreken we van een overheidsopdracht? Hoe moet een inschrijver een offerte indienen?

Een antwoord op al deze vragen vindt u op Mercatus: de meest volledige website voor wetgeving, rechtspraak en commentaren over overheidsopdrachten.

Mercatus geeft u via één handig online platform toegang tot alle juridische informatie rond overheidsopdrachten. Via de intelligente zoekmotor vindt u bovendien bijzonder snel de juiste informatie.

Mercatus bevat:

Geactualiseerde en gecoördineerde wetgeving, met onder meer de Wetten van 17 juni 2016 (wet overheidsopdrachten en wet concessieovereenkomsten), het KB van 18 april 2017 (KB plaatsing klassieke sectoren), het KB van 18 juni 2017 (KB plaatsing speciale sectoren), het KB van 14 januari 2013 (KB uitvoering), de Wet van 17 juni 2013 (wet rechtsbescherming) en de Europese richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. Bovendien is ook alle aanverwante wetgeving opgenomen, zoals het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, de Gecoördineerde Grondwet, het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de Gecoördineerde wetten op de Raad van State, het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Provinciewet en de Nieuwe Gemeentewet.

Artikelsgewijze commentaren: becommentarieerde wetsartikelen door specialisten. In deze commentaren worden de bepalingen uit elk artikel verder uitgewerkt en gesitueerd t.o.v. de andere artikelen uit de desbetreffende akte. Bovendien wordt er ook verwezen naar het Verslag aan de Koning en naar de Memorie van Toelichting, zodat de duidelijk wordt gemaakt wat de exacte bedoeling van de wetgever is. Dankzij de artikelsgewijze commentaren kan u er dus zeker van zijn dat u elk woord op de juiste manier interpreteert en de wetgeving correct kan toepassen.

Thematische fiches over de meest gebruikte termen en begrippen van het overheidsopdrachtenrecht en de publiek private samenwerking (PPS): abnormale prijzen,bestek, borgtocht, erkenning van aannemers, evaluatie van offertes, gunningscriteria, kwalitatieve selectie, motiveringsplicht aanbestedende overheden, offertes, onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, prijsherziening, prijsverantwoording, raamovereenkomst, regelmatigheid van een inschrijving, vermoedelijke hoeveelheden, voorlopige en definitieve oplevering, wachttermijn en nog veel meer...

Rechtspraak: meer dan duizend Belgische vonnissen en arresten met samenvatting, commentaar én volledige tekst. U krijgt ook rechtspraakoverzichten van het Hof van Justitie en de Raad van State.

Doctrine: een reeks onmisbare bijdragen over aanbestedingen en overheidsopdrachten uit boeken en tijdschriften in volledige tekst, plus een eindeloze referentielijst.

Nieuwsberichten: de meeste recente informatie over overheidsopdrachten, met de focus op wetgeving en rechtspraak. Bekijk gratis de laatste nieuwsberichten op www.mercatus.be

Praktijkvoorbeelden m.b.t. abnormale prijzen, gunningscriteria, raamovereenkomst, raming bedrag overheidsopdracht, vertragingsboetes,... In deze overzichtelijk opgebouwde fiches vindt u een kort overzicht van de toepasselijke regelgeving, gevolgd door een volledig uitgewerkt praktijkvoorbeeld.

Kant-en klare modellen en formulieren: gebruiksklare documenten over plaatsing, uitvoering en rechtsbescherming, met extra uitleg over de publicatieregels per gunningswijze.

Overzichtstabellen voor verwijlinteresten, drempelbedragen klassieke en speciale sectoren, ontvangsttermijnen, bedragen die betrekking hebben op de rechtsbescherming en op de toepasselijkheid van de wachttermijn,…

Een onmisbaar stappenplan dat de wetgeving overheidsopdrachten benadert vanuit het procedureverloop van een dossier.

Met Web Search doorzoekt u tientallen externe juridische websites inzake overheidsopdrachten. We maakten een slimme selectie van alle beschikbare websites die een meerwaarde kunnen betekenen bovenop de Mercatus-inhoud (internationaal, Europees, federale overheid, gewestelijke overheden, nomenclatuur, typebestekken).

Volgende 13 stappen worden doorlopen:

1. Is de overheidsopdrachtenwetgevingop mij van toepassing?
2. Wanneer spreken we van een overheidsopdracht?
3. Welke bestuursorganen zijn bevoegd om beslissingen te nemen omtrent overheidsopdrachten?
4. Is het een overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten?
5. Op welke wijze kan ik een overheidsopdracht gunnen?
6. Wanneer en hoe moet ik mijn overheidsopdracht publiceren?
7. Hoe maak ik een bestek?
8. Hoe moet een inschrijver een offerte indienen?
9. Hoe organiseer ik een zitting waarbij de offertes worden geopend?
10. Waar moet ik op letten bij het onderzoek van de ingestuurde offertes?
11. Hoe moet ik de offertes rangschikken en de kandidaat aanduiden?
12. De uitvoering van de opdracht.
13. Welk beroep is er mogelijk tegen een beslissing van een overheid in verband met een overheidsopdracht?

Gratis proefperiode

Auteurs / Redacteurs

Productinformatie

Medium

0 pagina\'s

Bestelcode

BP/MERCA-OL

Publicatievorm

Online databank

Productinformatie

Verschijningsdatum

Editie

Version

Frequentie

ISBN

 

Bestelcode

Publicatievorm

Editor

Serie

Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen