Naast een actuele versie van het strafwetboek vindt u in deze categorie ook allerhande verdiepende en duidende werken over het strafrecht en de strafvordering. Als advocaat, jurist, rechter of rechtenstudent vindt u hier zeker uw gading.

Wat omvat het strafrecht?

Het strafrecht is het geheel van regels en wetten waardoor bepaalde handelingen strafbaar worden gesteld, én de procedureregels die hierbij moeten worden gevolgd.

Van strafwetboek tot uitspraak

Het strafrecht is bij uitstek een materie voor advocaten en (onderzoeks)rechters. De werken in deze categorie zijn dan ook hoofdzakelijk voor deze beroepsgroep bedoeld. U vindt hier niet alleen de wetteksten terug, maar ook tal van recente uitspraken en toepassingen van het strafrecht. De auteurs beargumenteren en onderbouwen hun betoog in een heldere en duidelijke taal, en geven duiding bij problematische wetsartikels.

De collectie bevat dus meer dan genoeg materiaal om een rechtszaak voor te bereiden, maar ook om het strafrecht in het algemeen te bestuderen of u te verdiepen in specifieke topics, zoals voorwaardelijke invrijheidstelling of internationale ontvoering van kinderen.

Actuele codex strafrecht

Net als andere takken van de rechtspraak staat het strafrecht niet stil. De wetten worden gewijzigd of er worden amendementen toegevoegd. Als advocaat of rechter moet u uiteraard op de hoogte blijven van de recente wijzigingen. Ook daarvoor bent u op deze pagina aan het juiste adres. Alle belangrijke strafwetboeken worden regelmatig geüpdatet zodat u over actuele informatie beschikt.

Over de auteurs

Alle werken in de categorie strafrecht en strafvordering worden geschreven door gereputeerde experten en ervaren academici. Onze auteurs zijn specialisten in hun vakgebied die niet alleen theoretisch onderlegd zijn, maar ook vaak dagelijks vanuit de praktijk bezig zijn met hun materie.

Toon meer Toon minder
Kan item niet toevoegen aan winkelwagentje

PRIJS:
Doorgaan met winkelen